Koncerti ansambla Vedun sodijo med posebna doživetja. So ples nenavadnih zvokov in ritmov, harmonij, energij, občutkov in barv. Zrcalo trenutnosti. Mirit je osebno ali skupaj z ansamblom (v štirih desetletjih) do sedaj izpeljala čez 33 ustvarjalnih revolucij in sicer na področju umetnosti (glasbe), znanosti, pedagogike, iskanj in poučevanj življenjskih in duhovnih modrosti. Te revolucije so v svoji biti evolucije, saj pomembno doprinašajo k ozaveščanju ljudi in razvoju omenjenih disciplin. Vse pa se zrcalijo tudi v glasbi ansambla Vedun, ki je po vzoru starodavnih modrosti hkrati tudi močna zvočno-energijska terapija. Med najpomembnejše r-evolucije gotovo sodijo odkrivanje, oživljanje in arhivsko rekonstruiranje ter ohranjanje zvočnih in duhovnih korenin Slovenstva ter že v pozabo potisnjenih »predklasičnih« glasbil in pesmi sveta ter starodavnih glasbenih tehnik in praks. Ansambel Vedun (nekdaj Trutamora Slovenica in Truta) je prvi te vrste na Slovenskem, edinstven pa je tudi v svetovnem merilu.

Njihova izvajanja so pravzaprav iskanje celovitosti, dovršenosti, sozvočja in blagozvočja ter globoke ponotranjenosti; praznovanje različnosti in podobnosti v zgodovinskem spominu kultur in glasbenih praks preteklosti. Polnina nadčutnosti v zvočnem izražanju plemeniti izvajalce in poslušalce ter krepko presega običajna glasbena prizadevanja.

Znanost in umetnost sta pred stoletji in tisočletji hodili z roko v roki, oplajali ena drugo ter skupaj osmišljali kulture in filozofije življenja. Pred 45 leti pa je dr. Mira Omerzel - Mirit, tedaj še študentka etnologije in muzikologije, pričela z etnomuzikološkimi terenskimi raziskavami po slovenski deželi in zbiranjem ljudskih glasbil, ki so z veliko naglico izginjala iz našega vsakdana. Pri dvaindvajsetih letih je sestavila tudi ansambel za oživljanje slovenskega glasbenega izročila Trutamora Slovenica, ki je kot ambasador slovenske glasbene dediščine ponesel glas slovenstva tudi po svetu. Mirino terensko in arhivsko delo je našlo svoj odmev tudi na koncertnih odrih. Prvi ansambel je skoraj 30 let nosil ime Trutamora Slovenica. Decembra leta 1999 pa je Mirit – znanstvena in glasbena samohodka – ustanovila še ansambel Vedun za staro in meditativno glasbo ter transcendentalni zvok ljudstev sveta. Ime je dobil po istoimenskem staroslovanskem božanstvu, ki je z besedo in zvokom preganjalo temò in zdravilo okolje in živa bitja. Od leta 2008, ko je ansambel Trutamora Slovenica praznoval 30-letnico, so vsa glasbena prizadevanja obeh ansamblov združena pod enim samim  imenom: VEDUN. Glasbeniki, pod vodstvom Mire Omerzel - Mirit in na temeljih njenih raziskovanj, prinašajo na koncertne odre doma in po svetu poleg oživljenih biserov iz zakladnice slovenskih ljudskih pesmi in glasbil tudi starosvetne glasbene prakse, nekdaj nadvse čislane, danes pa pozabljene, kot je npr. muziciranje v poltransu.
Mirit je za spoznavanje in širjenje duhovnih in glasbenih sposobnosti februarja leta 2000 ustanovila tudi posebno duhovno šolo – katedro Veduna, slovansko-pitagorejsko misterično za razvoj zavesti in harmoniziranje z zvokom. Glasbeno izražanje je nekdaj sodilo med posvečena orodja širjenja zavesti ali duha ter urejanja sveta.

USTVARJALNOST: KNJIGE, RAZPRAVE, GRAMOFONSKE PLOŠČE, ZGOŠČENKE, TV ODDAJE, PREDAVANJA, DELAVNICE ...

Poleg številnih etnomuzikoloških razprav in študij o glasbilih in glasbi preteklosti so še posebej pomembne knjige iz knjižne serije (9 knjižnih enot) KOZMIČNA TELEPATIJA ali modrost onkraj misli in slišnega zvoka preteklosti za prihodnost, ki govore o modrostih različnih kultur in razsežnostih zvoka. Izšle so tri: ŽIVLJENJE BREZ HRANE IN VEČNOST DUHOVNIH SPOROČIL SEVERNOAMERIŠKIH INDIJANCEV; BREZMEJNE POJOČE VEZI TELESA IN DUHA MEHIŠKIH MAJEV (v dveh knjigah: I - Razsežnosti brezčasja in večnosti v kulturi Majev;  II - Zvočna alkimija, duh, duša in zavest starih Majev). Na izdajo čakajo še sledeče knjige:  3. ALKIMIJA SOZVOČJA ZEMLJE IN NEBA prazgodovinske modrosti in sibirskih šamanov; 4. MISTERIJI ŽIVLJENJA, SMRTI IN DUŠE v starovedskem izročilu indonezijskih Balijcev; 5. BREZČASNO TKANJE UMA IN OBILJA havajske skrivne tradicije ka-huna; 6. DUHOVNA IN ZVOČNA KIRURGIJA V PORTALIH UGLAŠENOSTI Aboridžinov, Brazilcev in Filipincev; 7. ZVEZDNA MAGIJA IN KLJUČI ŽIVLJENJA starih Egipčanov in starih Grkov; 8. ZVOČNA PREJA LJUBEZNI V TKANINI ODNOSOV v indoevropski, slovanski, kelto-ilirski in staroslovenski dediščini; 9. SVETLOBNO ZVOČNE NITI PESMI, MITOV IN PRAVLJIC Staroslovencev. Tudi zbirka duhovnih sporočil v verzih ZVOČNE PODOBE PREBUJENE LJUBEZNI, ki jo je Mirit pisala oz. kanalizirala 24 ur, je svojstven dosežek. Njena prva knjiga (1995) pa nosi naslov KONJI ‒ NAŠE PRAVLJICE.

In tu so seveda še koncertni posnetki in zgoščenke Mirinega ansambla Vedun (glasbenikov ‒ zvočnih terapevtov ‒ medijev, s katerimi redno muzicira v transcendentalnem ali šamanskem stanju zavesti). Tako knjige kot tudi avdio‑video dela vodijo bralce in poslušalce na globlje ravni duše, v zvočno in življenjsko prvobitnost, k Viru življenja, v središče ali pravljične svetove človekovega duha. Zvočnemu jeziku Mirit in glasbeni sodelavci tudi z uglašeno (kanalizirano) besedo, blagozvočnimi harmonijami in s težko doumljivo in čudodelno zvočno »kirurgijo«, vračajo urejajočo moč, nekdanjo svečeniško noto in svetost. Omeniti velja gramofonske plošče in zgoščenke SLOVENSKE LJUDSKE PESMI IN GLASBILA, ZVOČNOST SLOVENSKE DUŠE, ZVOČNOST SLOVENSKIH POKRAJIN in PRAVLJIČNI ZVOK PASTIRICE Z DRUMLICO (ljudske pesmi za otroke), serijo ŠTIRJE LETNI ČASI (z meditativno urejajočo glasbo in pesmimi sveta; izšli sta zgoščenki 1‒LETNI SOLSTICIJ in 2‒JESENSKI EKVINOKCIJ), zgoščenki BLAGOZOVČJE GRŠKEGA BUZUKIJA V MELODIJAH SVETA - 1 in 2 ter avdio-video posnetek (DVD) koncerta ob 35-letnici ansambelskega delovanja in po 44 letih Mirinih etnomuzikoloških raziskovanj z naslovom ZVOČNE PODOBE SVETA IN SLOVENSKE DUŠE s pozabljenimi pesmimi in glasbili preteklosti. Podobne naslove nosijo tudi Mirine in ansamblove TV serijeSlovenska ljudska glasbila in godci, Zvočnost slovenskih pokrajin, Zvočnost slovenske duše.

Iz znanstveno-raziskovalnega dela in umetniškega delovanja je izšla tudi knjižna serija 12 knjig PREJA VEČNOSTI duhovnih zgodb in pravljic. V njih bralcem odkriva zaklade duše in vsepovezane zavesti, poti duhovne preobrazbe in odgovore na brezčasna vprašanja, ki jih duhovnim iskalcem zastavlja življenje. Podobno kot knjige iz knjižne serije KOZMIČNA TELEPATIJA tudi knjige iz te serije temeljijo na modrostih različnih kultur (do sedaj je izšla le 1. knjiga z naslovom POTOVANJE NA VRH SVETE GORE).

Pomembno je tudi Mirino pedagoško delo tako v obliki predavanj kot tudi v obliki animacijskih koncertov. Prav posebej pa velja omeniti knjižni in zvočni projekt, ki je zorel na koncertnih odrih 30 let ‒ knjigo z razlagami mitičnih vsebin in namenov (v slovenskem in angleškem jeziku) najpomembnejših pesmi iz slovenskega ljudskega glasbenega izročilaVILINSKA NIT ZVOČNE PREJE / Šamansko obredje naših prednikov. Pridani sta ji dve zgoščenki, kjer Mirit skupaj z glasbenikoma Mojko Žagar in Tinetom Omerzelom Terlepom obuja staroslovensko duhovno in starosvetno glasbeno izročilo, ki izvira še iz predkrščanske kozmično-zemeljske filozofije življenja. Poleg tega pa so v tem projektu oživljena tudi že pozabljena starodavna slovenska ljudska glasbila. Te pesmi so bile v minulih stoletjih in tisočletjih našim prednikom duhovni kažipot, opomnik in vodilo skozi življenje in obredja; vodnik skoz labirint življenjskih ugank. Tudi večina drugih plošč in zgoščenk ima pridano knjižico komentarjev v slovenskem in angleškem jeziku.

Sad 12-letnega dela s slovenskimi arheologi je tudi Mirina razprava v publikaciji MOUSTERIENSKA »KOŠČENA PIŠČAL« IN DRUGE NAJDBE IZ DIVJIH BAB I – SLOVENIJA, ki je seznanila svetovno javnost z najstarejšim glasbilom na svetu iz prazgodovinskega obdobja na slovenskih tleh, pa tudi s koščenimi glasbili drugih časov in kultur.

Omeniti velja tudi Mirine delavnice (še posebej vsakoletno serijo devetih intenzivov Šamansko potovanje v središče vesolja in sebe), 16-stopenjske tečaje kozmične resonance in 18 kozmičnih iniciacij. Delavnice in tečaji katedre Veduna ter zvočno-energijska kirurgija (ob podpori ansambla Vedun), ki jo Mirit izvaja mesečno ali tedensko v okviru svoje šole Veduna, pomagajo ljudem ozaveščati vzroke težav in raznovrstnih nadlog ter posledice napačnih ravnanj in odzivanj, rušilnih misli in čustev. Mirit na njih podarja ljudem tudi orodja za odpravo neravnovesij in popačenj, orodja za delo na sebi. Z iniciacijskimi postopki, ozaveščanji in svetlobno-zvočnimi kodami tečajniki katedre Veduna lahko sprožijo v sebi procese samozdravljenja čustvenega in miselnega telesa, čemur sledi tudi urejanje fizičnega telesa. Duhovne tehnike in pomagala, ki jih je na temelju starodavnih modrosti razvila Mirit, »zdravijo« in osvobajajo resnicoljubno ozaveščanje napak ter vzpostavljajo pretočnost za vseprisotno Univerzalno življenjsko energijo. Tako lahko tečajniki zavestneje, bolj pozorno in pripravljeno stopijo v potrebne spremembe. Iz kaotičnega v urejenejše. V radosten mir in blagostanje. Kjer ne gre, pa jim Mirit pomaga tudi z zvočno-energijsko kirurgijo.

Mirit je decembra 1994 prvič spontano izkusila šestnajstdnevno življenje brez hrane. Od avgusta 2000 pa trajno živi brez trdnosnovne hrane, saj se hrani z vseprisotno Univerzalno kozmično energijo. To za zdravljenje lahko prevaja in prenaša tudi vsem tistim, ki jo potrebujejo za vzpostavljanje ravnovesja in duhovno rast. Skozi svoje telo in duha je po spontani veliki svečeniški kozmično-zemeljski iniciaciji brez hrane in tekočine pričela prevajati neslišno (a zaznavno) visokofrekvenčno Univerzalno energijo življenja, ki hrani, ureja, oblikuje, vzdržuje in zdravi tudi življenje na Zemlji. Odstrle so se ji čudežne razsežnosti ali svetovi bivanja ter telepatske nadčutne in jasnoslušne sposobnosti. Ta fuzija pa se odvija tudi kadar predava ali koncertira z glasbenimi sodelavci. Docela je sprejela misijo raziskovalke mnogorazsežnostne zavesti, varuhinje in obujevalke glasbe in starosvetnih zvočnih orodij iz različnih kultur. Predala se je poslanstvu duhovne učiteljice in zvočno-energijske terapevtke, medija in »zvočne kirurginje«. Telo, razbremenjeno hrane, ji je razkrilo do tedaj prikrite ravni duhovnih in iniciacijskih svečeniških obredij prednikov ter simfonijo komajda zaznavnih valovanj kozmičnih in zvočnih počel v snovnem svetu, odprle pa so se ji tudi nadčutne in telepatske sposobnosti.


na vrh