Koncerti ansambla Vedun sodijo med posebna doživetja. So ples nenavadnih zvokov in ritmov, harmonij, energij, občutkov in barv. Zrcalo trenutnosti. Mirit je osebno ali skupaj z ansamblom (v štirih desetletjih) do sedaj izpeljala čez 33 ustvarjalnih revolucij in sicer na področju umetnosti (glasbe), znanosti, pedagogike, iskanj in poučevanj življenjskih in duhovnih modrosti. Te revolucije so v svoji biti evolucije, saj pomembno doprinašajo k ozaveščanju ljudi in razvoju omenjenih disciplin. Vse pa se zrcalijo tudi v glasbi ansambla Vedun, ki je po vzoru starodavnih modrosti hkrati tudi močna zvočno-energijska terapija. Med najpomembnejše r-evolucije gotovo sodijo odkrivanje, oživljanje in arhivsko rekonstruiranje ter ohranjanje zvočnih in duhovnih korenin Slovenstva ter že v pozabo potisnjenih »predklasičnih« glasbil in pesmi sveta ter starodavnih glasbenih tehnik in praks. Ansambel Vedun (nekdaj Trutamora Slovenica in Truta) je prvi te vrste na Slovenskem, edinstven pa je tudi v svetovnem merilu.

Njihova izvajanja so pravzaprav iskanje celovitosti, dovršenosti, sozvočja in blagozvočja ter globoke ponotranjenosti; praznovanje različnosti in podobnosti v zgodovinskem spominu kultur in glasbenih praks preteklosti. Polnina nadčutnosti v zvočnem izražanju plemeniti izvajalce in poslušalce ter krepko presega običajna glasbena prizadevanja.

Znanost in umetnost sta pred stoletji in tisočletji hodili z roko v roki, oplajali ena drugo ter skupaj osmišljali kulture in filozofije življenja. Pred 45 leti pa je dr. Mira Omerzel - Mirit, tedaj še študentka etnologije in muzikologije, pričela z etnomuzikološkimi terenskimi raziskavami po slovenski deželi in zbiranjem ljudskih glasbil, ki so z veliko naglico izginjala iz našega vsakdana. Pri dvaindvajsetih letih je sestavila tudi ansambel za oživljanje slovenskega glasbenega izročila Trutamora Slovenica, ki je kot ambasador slovenske glasbene dediščine ponesel glas slovenstva tudi po svetu. Mirino terensko in arhivsko delo je našlo svoj odmev tudi na koncertnih odrih. Prvi ansambel je skoraj 30 let nosil ime Trutamora Slovenica. Decembra leta 1999 pa je Mirit – znanstvena in glasbena samohodka – ustanovila še ansambel Vedun za staro in meditativno glasbo ter transcendentalni zvok ljudstev sveta. Ime je dobil po istoimenskem staroslovanskem božanstvu, ki je z besedo in zvokom preganjalo temò in zdravilo okolje in živa bitja. Od leta 2008, ko je ansambel Trutamora Slovenica praznoval 30-letnico, so vsa glasbena prizadevanja obeh ansamblov združena pod enim samim  imenom: VEDUN. Glasbeniki, pod vodstvom Mire Omerzel - Mirit in na temeljih njenih raziskovanj, prinašajo na koncertne odre doma in po svetu poleg oživljenih biserov iz zakladnice slovenskih ljudskih pesmi in glasbil tudi starosvetne glasbene prakse, nekdaj nadvse čislane, danes pa pozabljene, kot je npr. muziciranje v poltransu.
Mirit je za spoznavanje in širjenje duhovnih in glasbenih sposobnosti februarja leta 2000 ustanovila tudi posebno duhovno šolo – katedro Veduna, slovansko-pitagorejsko misterično za razvoj zavesti in harmoniziranje z zvokom. Glasbeno izražanje je nekdaj sodilo med posvečena orodja širjenja zavesti ali duha ter urejanja sveta.

GLASBENI SODELAVCI

Zvočno poslanstvo Mirit opravlja tudi skupaj z Mojko Žagar, ki je po izobrazbi učiteljica matematike in glasbenica ter zvočna terapevtka. Duu Omerzel‑Terlep se je pri oživljanju arhivskih zapisov ljudskih pesmi in napevov pridružila v desetem letu koncertnega delovanja. Kot pedagoginja nege glasu in naravnega petja posveča pozornost prebujanju, razvijanju in ohranjevanju svojevrstnih naravnih glasovnih kvalitet posameznika. Je prva tovrstna pedagoginja šolanja naravnega glasu v Sloveniji, ki je temelj samozdravljenja z glasom. V ansamblu sodeluje (od leta 1988) pri oživljanju ljudskih pesmi in različnih načinov ljudskega prepevanja, s katerim ansambel predstavlja stare in tudi že pozabljene pevske tehnike, sodeluje pa tudi z igranjem na različna ljudska glasbila. V ansamblu Vedun soustvarja kanalizirani vódeni zvok ter asistira pri Mirini zvočni kirurgiji. Že 20 let pa razvija in širi svoje glasovne sposobnosti tudi z različnimi tehnikami za duhovni razvoj na tečajih in iniciacijah katedre Veduna.

Tine Omerzel Terlep (Mirin sin), dipl. in evropski ing. strojništva, se je koncertni dejavnosti ansambla za najmlajše pridružil že v predšolski dobi kot pevec otroških ljudskih pesmi in »godec« otroških glasbil in zvočil, saj sta tako mama kot oče glasbenika. Je pevec, trobilec, tolkalist in glasbenik-terapevt. Svojo duhovno pot je pričel pri desetih letih starosti in še danes zavzeto razvija in širi svojo zavest na delavnicah in iniciacijah katedre Veduna. Leta 1996 (po mutaciji) se je ponovno pridružil ansamblu Trutamora Slovenica in kasneje še ansamblu Vedun, tokrat kot trobentač in pevec. Vrsto let je bil najmlajši član obeh ansamblov. Tudi Tine je zvočno-energijski terapevt, Mirin pomočnik in naslednik pri kozmični zvočni kirurgiji. ki zvočno izvajanje bogati še zlasti z izjemnim šamanskim grlenim alikvotnim petjem in svojimi medijskimi sposobnostmi.

V letu 2014 se je ansamblu pridružil še Igor Meglič, akademski glasbenik in profesor klasične kitare. Tudi on razvija svoje glasbeno-terapevtske sposobnosti v Mirini misterični šoli Veduna. Glasbeno oživlja predvsem trzajoča strunska glasbila.

Poleti 2015 pa je ansambel povabil k muziciranju še akademsko glasbenico (violinistko) Polono Kuret, prav tako tečajnico katedre Veduna.

na vrh