Koncerti ansambla Vedun sodijo med posebna doživetja. So ples nenavadnih zvokov in ritmov, harmonij, energij, občutkov in barv. Zrcalo trenutnosti. Mirit je osebno ali skupaj z ansamblom (v štirih desetletjih) do sedaj izpeljala čez 33 ustvarjalnih revolucij in sicer na področju umetnosti (glasbe), znanosti, pedagogike, iskanj in poučevanj življenjskih in duhovnih modrosti. Te revolucije so v svoji biti evolucije, saj pomembno doprinašajo k ozaveščanju ljudi in razvoju omenjenih disciplin. Vse pa se zrcalijo tudi v glasbi ansambla Vedun, ki je po vzoru starodavnih modrosti hkrati tudi močna zvočno-energijska terapija. Med najpomembnejše r-evolucije gotovo sodijo odkrivanje, oživljanje in arhivsko rekonstruiranje ter ohranjanje zvočnih in duhovnih korenin Slovenstva ter že v pozabo potisnjenih »predklasičnih« glasbil in pesmi sveta ter starodavnih glasbenih tehnik in praks. Ansambel Vedun (nekdaj Trutamora Slovenica in Truta) je prvi te vrste na Slovenskem, edinstven pa je tudi v svetovnem merilu.

Njihova izvajanja so pravzaprav iskanje celovitosti, dovršenosti, sozvočja in blagozvočja ter globoke ponotranjenosti; praznovanje različnosti in podobnosti v zgodovinskem spominu kultur in glasbenih praks preteklosti. Polnina nadčutnosti v zvočnem izražanju plemeniti izvajalce in poslušalce ter krepko presega običajna glasbena prizadevanja.

Znanost in umetnost sta pred stoletji in tisočletji hodili z roko v roki, oplajali ena drugo ter skupaj osmišljali kulture in filozofije življenja. Pred 45 leti pa je dr. Mira Omerzel - Mirit, tedaj še študentka etnologije in muzikologije, pričela z etnomuzikološkimi terenskimi raziskavami po slovenski deželi in zbiranjem ljudskih glasbil, ki so z veliko naglico izginjala iz našega vsakdana. Pri dvaindvajsetih letih je sestavila tudi ansambel za oživljanje slovenskega glasbenega izročila Trutamora Slovenica, ki je kot ambasador slovenske glasbene dediščine ponesel glas slovenstva tudi po svetu. Mirino terensko in arhivsko delo je našlo svoj odmev tudi na koncertnih odrih. Prvi ansambel je skoraj 30 let nosil ime Trutamora Slovenica. Decembra leta 1999 pa je Mirit – znanstvena in glasbena samohodka – ustanovila še ansambel Vedun za staro in meditativno glasbo ter transcendentalni zvok ljudstev sveta. Ime je dobil po istoimenskem staroslovanskem božanstvu, ki je z besedo in zvokom preganjalo temò in zdravilo okolje in živa bitja. Od leta 2008, ko je ansambel Trutamora Slovenica praznoval 30-letnico, so vsa glasbena prizadevanja obeh ansamblov združena pod enim samim  imenom: VEDUN. Glasbeniki, pod vodstvom Mire Omerzel - Mirit in na temeljih njenih raziskovanj, prinašajo na koncertne odre doma in po svetu poleg oživljenih biserov iz zakladnice slovenskih ljudskih pesmi in glasbil tudi starosvetne glasbene prakse, nekdaj nadvse čislane, danes pa pozabljene, kot je npr. muziciranje v poltransu.
Mirit je za spoznavanje in širjenje duhovnih in glasbenih sposobnosti februarja leta 2000 ustanovila tudi posebno duhovno šolo – katedro Veduna, slovansko-pitagorejsko misterično za razvoj zavesti in harmoniziranje z zvokom. Glasbeno izražanje je nekdaj sodilo med posvečena orodja širjenja zavesti ali duha ter urejanja sveta.

ZNANOST IN UMETNOST Z ROKO V ROKI

Znanost in umetnost sta pred stoletji in celo pred tisočletji hodili z roko v roki, oplajali ena drugo ter skupaj osmišljali kulture in filozofije življenja. Umetnost v službi znanstvenih odkritij, še zlasti astronomskih, je nekdaj sodila med posvečena orodja širjenja zavesti, duhovnih obzorij in obredij. Dostojanstveniki preteklih dob so zato morali biti odlični znanstveniki in glasbeniki, pa tudi duhovni učitelji in zdravilci hkrati.

Mira Omerzel ‒ Mirit v svojih ustvarjalnih projektih povezuje znanost in umetnost, teorijo in prakso, materialno in duhovno izročilo, objektivno in subjektivno, slišno in neslišno, preteklost in sedanjost (za prihodnost). V življenju je izpeljala več kot 33 ustvarjalnih ‒ znanstvenih, umetniških in osebnih duhovnih revolucij. Ustvarjalna bera treh in pol desetletij aktivnega glasbenega delovanja in minulih štirih desetletij in pol etno-muzikoloških raziskovanj, je sledeča: okoli 50 znanstvenih (etno-arheo-muzikoloških) študij in sedem knjig; preko tisoč komentiranih koncertov ansambla Trutamora Slovenica / Vedun doma in v tujini; osemnajst plošč in zgoščenk; več kot trideset TV tematskih oddaj in serij ter koncertnih in drugih TV avdio‑video posnetkov, obilo radijskih in časopisnih intervjujev (v bibliografiji nezavedenih) ter na stotine javnih predavanj o bitnosti zvoka in izročilih sveta. Od leta 1995 se v okviru njene šole Veduna ‒ slovansko-pitagorejske katedre za razvoj zavesti in harmoniziranje z zvokom tedensko odvijajo Mirina predavanja, tečaji in delavnice o zakonitostih bivanja in življenja, razsežnostih in močeh zavesti in zvoka, o kozmično‑zemeljski resonanci ‒ sonihanju ali sozvenenju ter o duhovnih modrostih naših prednikov. Je tudi učiteljica mnogim slovenskim in tujim duhovnim učiteljem in zvočnim terapevtom. VEČ KOT 20 NJENIH KNJIG PA ŠE ČAKA NA OBJAVO.

Glasbena umetnost še pred slabim tisočletjem ni bila razslojena, temveč dokaj enovita in vsepovezana. To celovitost so v evropskem prostoru izpričevali še srednjeveški pevci in godci oz. potujoči muzikantje, bardi in gauklerji (po slovensko igrci), ki so bili hkrati tudi magi, alkimisti in zdravilci z zvokom. Kot sledilci domorodnih tradicij in staroveške pitagorejske modrosti so imeli široko paleto znanj. Visoka umetnost izkazuje prefinjenost duha in uma, ljudska pa v prvi vrsti zrcali povezanost z Zemljo, ritmi vesolja in življenjem ter je ogledalo mnogodimenzionalne kozmično‑zemeljske zavesti.

Mirit raziskuje in ponovno obuja še zlasti prežitke in tisočletja dedovano staroslovensko in staroslovansko glasbeno in duhovno tradicijo, že pozabljena učenja o učinkovanju in močeh zvoka, kozmično-zemeljskih ritmov in duhovnih počel v vsakodnevnem življenju ter tehnike za uglaševanje sebe in okolja. Leta 2000 je svoje raziskovanje razširila še na razkrivanje brezčasnih modrosti različnih kultur. Dognano povezuje v celovito planetarno učenje. Kot varuhinjo (wisdom keeper), zdravilko ‒ šamanko, duhovno učiteljico in medkulturno povezovalko (runner) so jo prepoznali tudi modreci drugih kultur. Njeno pisanje pa so označili za svete knjige prihodnosti.

Kot logična posledica raziskovanj in povezovanja teorije in prakse je nastal ansambel Trutamora Slovenica, danes imenovan Vedun. V bogastvu glasbenih oblik in zvočnih formul starega sveta glasbeniki ansambla Vedun, ansambla za starosvetno glasbo, razkrivajo različnosti in skupne imenovalce slovenske, staroslovanske, evropske in svetovne glasbene dediščine. Vse omenjeno povezujejo v svojevrstno unikatno koncertno zvočno obredje in brezčasno glasbeno prejo.
Kot ambasadorji slovenske glasbene dediščine je ansambel Trutamora Slovenica / Vedun gostoval na vseh celinah in muziciral tako za otroke in mladino kot tudi za zahtevno glasbeno in znanstveno občinstvo. Za svoja dela sta Mirit in ansambel prejela številne umetniške, pedagoške in znanstvene nagrade.

Glasbeniki ansambla Vedun pojejo in igrajo v transcendentalnem stanju zavesti ter tako posegajo na ravni onkraj fizičnega sveta, na ravni duhovnih počel, kjer se poraja, oblikuje in oslikuje vse obstoječe, tako duhovno kot materialno. Kot mediji za frekvenčno  (zvočno) valovanje človeku dosegljivih dimenzij resničnosti, kanalizirajo ali prevajajo skozi sebe neponovljivi spontani zvok (ki pa ni običajna improvizacija!). V to zvočno prejo pa tkejo pesmi in melodije različnih kultur in iz različnih zgodovinskih obdobij. Restavrirajo in obujajo pozabljena starodavna glasbila in svečeniško-glasbene prakse, npr. staroslovansko šamansko grleno alikvotno petje. Glasbi tako vračajo nekdanjo posvečenost, učinkovitost in staro‑svetnost.


na vrh