Podpisani Tine Omerzel Terlep sem pričel delovati s svojo mamo − Miro Omerzel - Mirit že v predšolski dobi. S čim? Najprej s prepevanjem že pozabljenih slovenskih otroških ljudskih pesmi in z igranjem preprostih ljudskih glasbil. Z mamo nimava le sorodstvenih vezi, temveč že 30 let tudi sodelujeva v uresničevanju posebnega poslanstva: pri raziskovanju in oživljanju stare slovenske glasbene dediščine. Pri tem sem se že v predšolski dobi priključil svojima staršema − Miri in Matiju. V najstniški dobi pa je tudi mene − podobno kot mamo − pritegnilo še duhovno izročilo Slovanov pa tudi drugih kultur. Pa sva z materjo zgradila še eno povezavo, ki se še poglablja in ni pomembna samo zame, temveč tudi za druge.

Že desetletja na svojih tečajih Mira Omerzel - Mirit (katedra Veduna/slovansko-pitagorejska šola za razvoj zavesti in harmoniziranje z zvokom) deli svoje znanje ljudem, ki si želijo in potrebujejo njena učenja in zdravljenje duše. Pri tem tudi jaz sodelujem kar se da tvorno. Pa ne samo kot glasbenik njenega ansambla Vedun, temveč tudi kot založnik in ustanovitelj Inštituta Sventovid.

Mamina dediščina ni vidna le v mojih duhovnih svetovih in razmišljanjih. Izredno bogato in pestro je njeno ustvarjanje  − od znanstvenega do umetniškega in duhovno prebudniškega. Želel bi pomagati tudi pri izdaji njenih številnih še neobjavljenih, a dragocenih del (založbe za to žal nimajo ne posluha, ne želje, ne moči ...). Zato sem se odločil za iskanje donatorskih sredstev (glej spodnjo povezavo ''Donatorstvo''). Še neobjavljenih je vsaj 28. del, modro pa bi bilo ponatisniti tudi nekaj del, ki so bila objavljena že pred desetletji doma ali v tujini, današnjim bralcem pa so dandanes žal nedosegljiva. Vendar sodijo med brezčasna pričevanja naše staroslovenske dediščine in zatorej nikakor niso za pozabo. SO TRAJEN SPOMIN! Seveda bi jih veljalo tudi prevesti − vsaj v angleški jezik.

Dve dediščini − mamina duhovna in ustvarjalna ter slovenska − sta se torej medsebojno povezali. Da pa bi se z donatorskimi sredstvi lahko odločili dobro in prav, naprošamo bralce teh vrstic, da nam sporočijo, kakšen vrstni red izdajanja knjižnih del ali nosilcev zvoka naj uberemo; katera dela bi si želeli najprej v svojih rokah? Zato bomo v Inštitutu Sventovid izvedli majhno ANKETO.
Na spletnih straneh
boste našli vse podatke o Mirinem minulem delu in ustvarjanju ansambla Vedun ter projektih za prihodnost.

Za vaš odgovor na anketo se Vam najlepše zahvaljujemo!

                                        Tine Omerzel Terlep
                                         Inštitut Sventovid


na vrh