Pravljični zvok pastirice z drumlico,
okarino, kukovco, trstenkami, citrami, žveglo, glavnikom, fujaro, himalajskimi skledami...


     
  Zgoščenka (CD),
izdano v samozaložbi ,
čas trajanja: 48:51


Poslušaj: (seznam skladb se odpre v novem oknu)

Naročilo zgoščenke

Cena: 16 EUR
(poštnina za Slovenijo vključena)

     
Zgoščenko lahko v elektronski obliki poslušate in kupite tudi v spletnih prodajalnah .POZOR: Če želite izkusiti neokrnjene energije kanaliziranega urejajočega (zdravilnega ali vodenega) zvoka priporočamo nakup naših fizičnih nosilcev zvoka (CD), saj se pri presnemavanju prisotne energije v veliki meri izgubijo.


V novembru 2010 je izšla nova zgoščenka ansambla Vedun in ansambla Trutamora Slovenica - tokrat za otroke. Pozabljene stare slovenske otroške ljudske pesmi in pesmi za otroke so oživljene z barvitostjo naših starodavnih ljudskih glasbil, kot so drumlice, okarine, kukovca, žvegle, citre drsovce, violinske in harfne citre, cimbale, rog, ropotulje, lončeni in mali bas, tukalce, drgalca, glineni alikvotni in veliki šamanski bobni, zveneče cevi, dežne palice, kamenčki, orehove pokalice, buče in pojoča žaga. V zvočno igro kanaliziranega urejajočega »improviziranega« zvoka, ki se je pri muziciranju v transcendentalnem stanju zavesti spuščal skozi glasbenike, pa so vpleteni tudi napevi in glasbila drugih kultur kot so slovaške fujare, himalajske sklede, havajske ukulele, aboridžinski didžirido, ropotulje in lesene palčke. Tudi na tej zgoščenki so umetniki (Trutamore Slovenice in Veduna) združili svoje izvajalske sposobnosti obeh ansamblov in prepevanju ljudskih pesmi dodali še kanalizirani zdravilni zvok medijev. Poslušanje prijetnih zvokov - od živahnejših do vse bolj ponotranjenih - celostno sprošča, osvešča slovensko bitnost, v slovensko mozaično podobo pa vpleta tudi tujerodne zvočne prvine, kar razširja zavest in otrokove sposobnosti ter zaziblje v globoki mir, domišljijski svet ali sen.

na vrh