Ustanoviteljica dr. Mira Omerzel - Mirit

MIRINI ZAČETKI IN PREBUJANJE POSLANSTVA

Znanost in umetnost z roko v roki ter Mirino in Vedunovo duhovno poslanstvo

Znanost in umetnost sta bili pred stoletji zelo tesno povezani. Umetnost v službi znanstvenih odkritij, še zlasti astronomskih, je nekdaj sodila med posvečena orodja spoznavanja življenjskih zakonitosti, širjenja zavesti in duhovnih obzorij. Dostojanstveniki preteklih dob so zato morali biti odlični znanstveniki in glasbeniki, pa tudi duhovni učitelji in zdravilci hkrati.
 
Mira Omerzel - Mirit kot doktorica muzikoloških znanosti in univ. dipl. etnologinja (etnomuzikologinja), samostojna raziskovalka, pisateljica, učiteljica klasične kitare, aktivna glasbenica in duhovna učiteljica, zvočno-energijska terapevtka, kozmična telepatka, vidka oziroma vedka ter medij za prenos Univerzalne življenjske energije, to je slišnega in neslišnega Univerzalnega frekvenčnega valovanja v fizični svet. V vseh svojih ustvarjalnih projektih gradi interdisciplinaren znanstveno-umetniški in svojevrsten duhovni pogled na zvok in glasbeno izročilo planetarnih prednikov. Široka paleta znanj ji omogoča prodiranje v človekove in lastne duhovne dimenzije; v starosvetno modrost preteklosti. Tovrstno znanje človeštvo potrebuje za oblikovanje boljše, strpnejše in sočutnejše prihodnosti.
 
Že v študentskih letih (v starosti 22 let, leta 1978) je sestavila prvi ansambel − Trutamora Slovenica (ansambel za arhivsko oživljanje slovenske glasbene dediščine), leta 1999 pa še ansambel Truta (ansambel za arhivsko oživljanje slovenske in evropske stilne in ljudske glasbene dediščine preteklih dob od srednjega veka in renesanse do danes), nato pa še ansambel Vedun, tedaj poimenovan ansambel za staro in meditativno glasbo ter transcendentalni zvok ljudstev sveta. S tem je Mirit povezala teoretična znanja s praktičnim delom oziroma z odrskih glasbenim izvajanjem.
Evropski muzikologi (Univerza v Gradcu) Miro Omerzel-Mirit štejejo za začetnico nove znanstvene discipline: etno-arheo-medicinske muzikologije. Je avtorica številnih etnomuzikoloških študij, še zlasti o razvoju prazgodovinskih, staroveških in starih ljudskih glasbil, pa pionirka novodobnih  raziskovanj razsežnosti in moči zvoka tako na Slovenskem kot v svetu, ter svojevrstna znanstvena, umetniška in duhovna samohodka. Ubira neznana pota, pota prikritega in skrivnostnega. Na koncertne odre že desetletja postavlja številna stara glasbila in nanje tudi igra. Najraje se izraža na strunskih glasbilih kot so: slovanske cimbale, perzijski santur, balkanske tambure, grški buzuki, arabski saz, različni tipi evropskih citer, piščali različnih kultur, slovaške fujare, ukulele, čarango, šamanski bobni... Poleg pa tudi prepeva v starinskih slogih in hkrati tudi zdravi. Pravi, da »ureja svet«.
 
Vsa njena ustvarjalnost in številna dela kot tudi ansambelsko odrsko in koncertno delovanje temeljijo na modrostih različnih kultur preteklosti. Da bi se Mirit seznanila s starodavnimi filozofijami življenja, je vsako leto (od leta 2000 dalje) obiskala mnoge modrece, zdravilce, svečenike-glasbenike in šamane različnih kultur na vseh celinah: severnoameriške Indijance plemen Navajo, Hopi in Apači, mehiške Maje, avstralske Aboridžine, indonezijske balijane, sibirske šamane v Hakasiji in Tuvi, tibetanske budistične lame in indijske džotiš-ršije, havajske mojstre kahune, brazilske in filipinske psihične ali kozmične kirurge;  raziskovala pa je tudi po deželah slovanske in evropske duhovne dediščine, po Egiptu, v Grčiji, Maroku ter po balkanskih (slovanskih) deželah. Odkrite modrosti, posvečena učenja ter lastne izkušnje in preizkušnje, ki jih je bila deležna med njimi je popisala v obsežni knjižni seriji desetih knjižnih enot s krovnim naslovom KOZMIČNA TELEPATIJA ali modrost onkraj misli in slišnega zvoka preteklosti za prihodnost. V enostavnejši pravljični obliki za male in velike otroke pa jih je z besedno magijo predstavila še v seriji PREJA VEČNOSTI duhovnih zgodb in pravljic.  Z mnogimi modrimi ženami in možmi našega planeta ‒ s šamani, zdravilci, svečeniki, glasbeniki ‒ še vedno ohranja čarobno vez medsebojnega sodelovanja in učenja ter razvija skupno služenje za dobrobit človeštva.

Mirit še posebej zavzeto raziskuje in seveda tudi obuja za ljudi našega časa še zlasti prežitke (ostalin) in tisočletja dedovano staroslovensko in staroslovansko glasbeno in duhovno tradicijo, pa že pozabljena učenja o učinkovanju in močeh zvoka, kozmično-zemeljskih ritmih in duhovnih počelih v vsakodnevnem življenju ter tehnike za uglaševanje sebe in okolja. Leta 2000, ko je trajno prešla na življenje brez hrane, je svoje raziskovanje razširila še na razkrivanje brezčasnih modrosti drugih kultur. Vse dognano povezuje v celovito planetarno učenje. Kot varuhinjo (wisdom keeper), zdravilko ‒ šamanko, duhovno učiteljico in medkulturno povezovalko (runner) so jo prepoznali tudi modreci drugih kultur. Njeno pisanje so označili za svete knjige prihodnosti.
 
Po desetletjih zavzetega duhovnega zorenja je leta 1995 pričela kot duhovna učiteljica deliti svoja znanja, videnja in pomoč ljudem in sicer v obliki predavanj in tečajev, koncertov, zvočno-energijskega zdravljenja oziroma kirurgije. Leta 2001 je ustanovila slovansko-pitagorejsko katedro za razvoj zavesti in harmoniziranje z zvokom Veduna. Od leta 1995 Mirit vsakodnevno s svojim znanjem in besedo, z uvidi, zvokom in energijami (tudi ob podpori ansambla Vedun), požrtvovalno pomaga ljudem pri iskanju ravnovesja, pri duhovnem odpiranju, širjenju zavesti in samouresničevanju. Duhovna rast in preobrazba, ki sta se tudi v njenem življenju intenzivno pričeli odvijati še zlasti po letu 1980, sta od nje zahtevali tudi desetletje in pol dolg umik iz znanstvenih in umetniških krogov, pa tudi iz koncertnih odrov. Umik v samoto in tišino je bil nujen. V tem času je doživljala in preučevala subtilno »zvenenje« (frekvenčo valovanje zvoka) stvarnosti, svetove onkraj fizičnega, pa vzhodne filozofije, ajurvedsko medicino, zahodno in vzhodno astronomijo (vedski džotiš). Polnih 12 let je vsakodnevno prakticirala transcendentalno meditacijo in jogijsko levitacijo, zatem pa še tibetanski men-ho (rei‑chi). Postala je tudi učiteljica nekaterih omenjenih disciplin. V novem tisočletju je oblikovala tudi vrsto Veduna tehnik za pomoč ljudem v stiski za širše samozavedanje in duhovno rast. Rei-chi je razvijala dalje in oblikovala svojo tehniko z imenom kozmična resonanca.  Občutenje in sozvenenje z vibracijami planetov in zvezd ter s kozmičnimi entitetami pa so ji narekovali še oblikovanje in prevajanje kozmičnih, galaktičnih in planetarnih iniciacij. Vse to ji je tudi pomagalo bolje razumeti glasbeno dediščino naših prednikov in vzpostaviti drugačne življenjske poglede na življenje. Omogočilo ji je bolje približevanje tisočletja starim duhovnim znanjem. A vse našteto je predstavljalo le prvo stopničko duhovne piramide, ki se je pričela pospešeno graditi že pri njenih 25. letih.
 
Poleg etnomuzikološkega terenskega raziskovanja, odkrivanja prazgodovinskih glasbil, zgodovinskega razvoja ter zvočnih podob slovenskih, evropskih in predklasičnih glasbil sveta, se je Mirit s sodelavci lotila še odkrivanja skrite bitnosti zvoka in glasbe. Na področju etnomuzikoloških raziskovanj deluje že več kot 45 let (od leta 1971). S pisanjem strokovnih etnomuzikoloških razprav, še zlasti o zadnjih glasbilih predklasičnega sveta na slovenskem etničnem ozemlju (o cimbalah, trstenkah, citrah, žveglah, dudah, lajnah in drugih glasbilih) od prazgodovine in starega veka do danes, obuja slovensko kulturno zgodovino, s primerjalnimi študijami pa razjasnjuje tudi svetovno zgodovino, razvoj in tipologijo glasbil. Z etnološkimi in znanstvenimi knjigami  ter s knjigami z duhovno tematiko, s članki, predavanji, seminarji, tečaji in delavnicami ter z zvočnimi »kirurgijami« in s koncertnimi predstavitvami glasbenega izročila naših planetarnih prednikov, pa tudi praktično (skupaj z ansambloma Trutamora Slovenica in Vedun) dopolnjuje etnomuzikološka in duhovna spoznanja o slovanski in slovenski ter svetovni kulturni dediščini in identiteti.
 
Mirino znanstveno-raziskovalno, umetniško poustvarjalno in pedagoško delo je posvečeno razgaljanju človekovih čutnih (slušnih) in nadčutnih (duhovnih) sposobnosti, osmišljanju nadčasovnih sporočil svetovne glasbene dediščine in odkrivanju zakonitosti človekovega življenja in bivanja. Mirit na temeljih lastnih raziskovalnih dognanj, znanstvenih in duhovnih, oživlja in razvija tudi različne tehnike duhovne rasti preteklosti, načine učinkovitega zvočno-energijskega (samo)urejanja, zdravljenja duše in telesa; ključe vsepovezanega zavedanja in delovanja. Njenih tečajev (z glasbo ansambla Vedun) se udeležuje staro in mlado: od študentov, pedagogov, srednješolskih in univerzitetnih profesorjev, muzikologov in etnologov, znanstvenikov različnih disciplin, kulturnih in družbenih delavcev, filozofov, pravnikov, arhitektov in iskalcev matematično-tehničnih profilov, do zdravnikov in medicinskega osebja, upokojencev... Pomembna je le širjava zavesti, nikakor pa ne količina informacij v glavi!
 
Mirit je decembra 1994 prvič spontano izkusila šestnajstdnevno življenje brez hrane, od avgusta 2000 pa trajno živi brez običajne trdnosnovne hrane. Hrani se z vseprisotno Univerzalno kozmično energijo, ki jo lahko prevaja (za urejanje in zdravljenje) tudi vsem tistim, ki jo potrebujejo za vzpostavljanje ravnovesja, (samo)zdravljenje in duhovno rast. Skozi svoje telo in duha je po tej spontani, izjemni ter redki svečeniški kozmično-zemeljski iniciaciji za življenje brez hrane (občasno pa tudi brez tekočine) pričela prevajati v fizični svet in svet duha neslišno (a vendar zaznavno) visokofrekvenčno Univerzalno energijo življenja, ki hrani, ureja, oblikuje, zdravi in vzdržuje tako vesolje kot Zemljo in bitja na njej. V tej spontani kozmični iniciaciji je prejela mnoge darove. Odstrle so se ji nove in čudežne razsežnosti bivanja, povsem druge dimenzije resničnosti, zakonitosti življenja in neznani svetovi duha. ##6 Odkrila je telepatske in nadčutne ter jasnoslušne sposobnosti, vzpostavilo pa se ji je tudi tenkočutno zaznavanje visokofrekvenčnih vibracijskih zvočnih svetov in dimenzij naše Stvarnosti. Razkril se ji je zvočni Logos, ki odmeva v vsem obstoječim. Postala je tenkočutna kozmična telepatka in medij, ki zmore »slišati tudi fizičnim ušesom neslišno«.
Fuzija tovrstnih frekvenc (zvokov) pa se spušča med ljudi tudi takrat, kadar predava, poje, igra ali koncertira. Slednje tudi skupaj s svojimi glasbenimi sodelavci. Docela je sprejela misijo raziskovalke težko zaznavnih svetov in mnogorazsežnostne zavesti, varuhinje in restavratorke stare glasbe in starosvetnih zvočnih orodij različnih tradicij in znanj. Predala se je poslanstvu duhovne učiteljice in zvočno-energijske terapevtke ter medija in »zvočno-energijske kirurginje«. Telo razbremenjeno hrane ji omogoča prevajanje izjemno visokih frekvenc, ki jih človek sicer zelo težko zazna, a so zelo prodorne in učinkovite oziroma zdravilne. In ob tem so se ji razkrile tudi prikrite ravni duhovnih in iniciacijskih svečeniških obredij prednikov. Vsakodnevno se ji razjasnjuje tudi simfonija komajda zaznavnih valovanj kozmičnih in zvočnih počel v snovnem svetu. Odprle so se ji številne jasnozaznavne sposobnosti, zato vidi, sliši in ve, kar drugi ne..

na vrh


Ustvarjalna izkaznica
Zgoščene informacije